yoga, mindfulness, coaching
YOGA BIJ DE VER-BEELDING PURMEREND


Teams To Results®

Teams to Results® is een krachtig instrument gericht op het bereiken van uw bedrijfsresultaten. Het TTR-programma verbindt strategisch denken met operationele planning en individuele verantwoordelijkheid. Hierdoor worden de door u gewenste resultaten behaald.
Het is een jaarprogramma wat ervoor zorgt dat veranderingen daadwerkelijk worden geïnte-greerd in de organisatie.  Dit programma wordt ondersteund door software waardoor u door één druk op de knop alles op ieder moment in beeld hebt.  

Wat brengt Teams to Results?

 • Een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke, gedeelde teamdoelen.
 • Leiderschap in co-creatie: denken en handelen vanuit en voor het geheel in plaats van alleen voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied.
 • Een gezamenlijke focus op die elementen die de grootste verbetering nodig hebben.
 • Constructieve onderlinge communicatie (meedenken, input en feed-back aan elkaar geven en vragen, leren van elkaar, successen en teleurstellingen delen, hulp aan elkaar vragen).
 • Effectieve besluitvorming en opvolgen van gemaakte afspraken.
 • Elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken.
 • Een regelmatige gezamenlijke evaluatie van de voortgang en eventuele maatregelen om bij te sturen.
 • Een effectief follow-up systeem voor blijven de resultaten binnen elk team.

Teamplan en verankering

We starten met een tweedaagse workshop die uitmondt in een krachtig en inspirerend teamplan voor de komen de 12 maanden. Vervolgens is er iede e maand een Team Integratie Sessie. In de ze bijeenkomsten gaan we dieper in op de voortgang en realisatie van het teamplan. Ook bespreken we actuele thema's van het team. Verder maakt elk teamlid een persoonlijk plan.
Dit zorgt ervoor dat de  individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling synchroon lopen. In een mix van team- en individuele coaching:

 • Houden we de teamleden telkens een spiegel voor wat leidt tot zelfreflectie en inzicht in effectieve gedragsalternatieven;
 • Geven we training in ondersteunen de organisatie- en leiderschapsprincipes;
 • Bieden we een veilige omgeving voor onderlinge feedback en intervisie.


Een uitgebreide folder over dit programma kunt u bij ons opvragen.