yoga, mindfulness, coaching
YOGA BIJ DE VER-BEELDING PURMEREND


Groot Mysterie

Organisaties staan voortdurend bloot aan veranderingen. Reorgani­saties, fusies, ontwikkelingen in de techniek, mondiale concurrentie, veranderende afzetmarkten, een krimpende arbeidsmarkt en sociaal-culturele factoren beïnvloeden continue hun positie. Dit vraagt wendbare en inspirerende medewerkers en leiders die bereid zijn zich verder te ontwikkelen en te leren. Modern (persoonlijk) leiderschap is noodzakelijk.

De moderne leider heeft een duidelijke visie en geeft de richting aan. Hij vertaalt de visie naar activiteiten binnen de organisatie. Hij handelt vanuit kracht en niet vanuit macht. Hij heeft een groot zelfinzicht en empathie is een kenmerkende kwaliteit. De moderne leider is authentiek en een inspirator vanuit zijn persoonlijkheid. Medewerkers (h)erkennen hem als leider en willen graag van hem leren. De belangrijkste voorwaarde om dit te bereiken is dat de manager uitstekend contact heeft met zijn team als geheel en met individuele medewerkers.

Groot Mysterie is een stevig programma waarin denken, voelen en doen hand in hand gaan. U staat stil bij zaken die voor u spelen en u creëert een duidelijk bewustzijn van uw eigen persoonlijkheid en welke effecten dit heeft op uw gedrag. U wordt zich bewust van uw werkwijze, uw manier van denken en de effecten hiervan.

Tijdsduur:    4 conferenties van 6 aaneengesloten dagdelen 
                   (totaal 24 dagdelen)
                   We starten op de eerste dag met een diner.

Doelgroep:   management, ondernemers, stafmedewerkers en
                   professionals